ฟีโนลิคโฟม (Phenolic Foam) เป็นวัสดุไฮเทค (High Technology) ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการบิน เพราะคุณสมบัติที่ดีเยี่ยม ในเรื่อง ความเป็นฉนวน ความแข็งแรง และ การป้องกันไฟ

ระบบท่อลมสำเร็จรูป (PID) ที่พัฒนาโดยบริษัท เก็คโคฯ นั้นประกอบด้วยแผ่นฟีโนลิคโฟมที่ไร้สาร CFC/HCFC และวัสดุอุปกรณ์ในการประกอบ และ ติดตั้งต่างๆ

วัตถุดิบฟีโนลิคโฟมของเราผลิตจากสูตรเฉพาะที่คิดค้นขึ้นเพื่อให้เหมาะกับการใช้ในกระบวนการผลิตแผ่น PID แบบต่อเนื่อง ระบบท่อลมชนิดนี้ติดตั้งง่ายมาก ใช้เวลาและ แรงงานในการทำงานน้อยกว่าระบบท่อลมแบบเดิมที่ใช้แผ่นโลหะ ระบบนี้ยังลดปัญหาเรื่องเสียงดังรบกวน และ ลดปัญหาเรื่องฝุ่น ในระหว่างการติดตั้งท่อลม ซึ่งทำให้สุขอนามัยของผู้ทำการติดตั้งระบบท่อลมหน้างานดีขึ้น รวมถึงสภาพแวดล้อมในหน่วยงานก่อสร้างที่ดีขึ้นด้วย