ค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการสูญเสียค่าพลังงานจากระบบปรับอากาศภายในอาคาร เกิดขึ้นได้หลายสาเหตุ เช่น การเลือกใช้วัสดุฉนวนหุ้มท่อที่มีค่า K สูง หรือ การที่ฉนวนหุ้มท่อเกิดความเสียหาย ทำให้ฉนวนเกิดการเปียกน้ำ ส่งผลให้ค่าการนำความร้อนสูงขึ้น ซึ่งการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านี้ ก็คงหนีไม่พ้นการเลือกใช้วัสดุฉนวนหุ้มท่อที่มีค่า K ต่ำ และมีความทนทานต่อการใช้งาน

วันนี้ GEKKO มีข้อมูลเปรียบเทียบระหว่างการใช้ฉนวนยางดำและการใช้ฉนวนหุ้มท่อสำเร็จรูป PIP มาให้ดูค่ะ ว่าแบบไหนที่ช่วยลดการสูญเสียพลังงานได้มากกว่ากัน

ในช่วงแรกของการใช้งาน อาจจะดูไม่เห็นความแตกต่างมากนัก แต่เมื่อผ่านการใช้งานไประยะหนึ่งฉนวนยางดำจะเกิดการเสื่อมสภาพ ในขณะที่ฉนวนหุ้มท่อสำเร็จรูป มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่ามาก ก็จะยิ่งเห็นได้ชัดเจนถึงค่าพลังงานที่สูญเสียไปในระบบ ดังนั้นความคุ้มค่าของการใช้ฉนวนหุ้มท่อสำเร็จรูป จึงมีความคุ้มค่ากว่าแน่นอน 

ลูกค้าหรือองค์กรใด มีข้อสงสัยในเรื่องการใช้งานและการติดตั้งฉนวนหุ้มท่อสำเร็จรูป สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญของ Gekko ได้ทุกเวลาทำการ ที่

Call: 02-874-1211
E-mail: info@gekkoindustries.net
line: https://bit.ly/38IaBZi
http://www.gekkoindustries.net