ในระบบปรับอากาศของอาคาร สำนักงาน โรงงาน ซึ่งมีการใช้ระบบท่อน้ำเย็นในการทำความเย็นและต้องใช้ฉนวนให้การหุ้มท่อนั้น ฉนวนที่นิยมใช้งานอยู่ในปัจจุบัน จะมีแบบฉนวนยางดำซึ่งทำมาจาก Elastomer Foam และฉนวนหุ้มท่อสำเร็จรูปที่ประกอบด้วยท่อภายในเป็นโฟมโพลียูรีเทนแบบเซลล์ปิดสูตรพิเศษ และปลอกหุ้มภายนอก (ซึ่งเป็นโลหะ หรือ HDPE) แต่ฉนวนหุ้มท่อแบบไหนที่ใช้แล้ว ทำให้สูญเสียค่าใช้จ่ายมากกว่ากัน วันนี้ Gekko มีสาระเนื้อหาดีๆ มาเล่าสู่กันฟังค่ะ

1.ฉนวนมีรอยต่อมาก โดยเฉพาะการใช้ฉนวนแบบยางดำ เนื่องจาก ความชื้นและอุณหภูมิบริเวณรอยต่อของฉนวน ทำให้เกิดการควบแน่นของไอน้ำ และกลายเป็นหยดน้ำสร้างความเสียหายให้กับท่อน้ำเย็น โครงสร้างอาคาร รวมถึงทรัพย์สินภายในอาคารซึ่งประเมินค่าไม่ได้

2.การหุ้มท่อด้วยฉนวนยางดำที่หน้างาน ทำให้เสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง แนะนำการใช้ฉนวนหุ้มท่อแบบสำเร็จรูป ที่สามารถนำไปติดตั้งที่หน้างานได้เลย ลดระยะเวลาและค่าแรงในการติดตั้ง

3.ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการซ่อมบำรุง ฉนวนแบบยางดำ เมื่อผ่านการใช้งานไประยะเวลาหนึ่ง โดยเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ 5-8 ปี ฉนวนยางดำจะเกิดการเสื่อมสภาพ เนื่องจากมีไอน้ำเข้าไปแทรกซึมตามรอยต่อของฉนวน ทำให้ต้องสูญเสียค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุงค่อนข้างสูง การใช้ฉนวนหุ้มท่อสำเร็จรูปตั้งแต่ครั้งแรก จึงตอบโจทย์ในเรื่องของการซ่อมบำรุง เนื่องด้วยเปลือกหุ้มภายนอกที่แข็งแรงทนทาน โอกาสที่ไอน้ำจะเข้าไปสัมผัสกับท่อน้ำเย็นมีน้อยมากหรือเรียกได้ว่าแทบจะไม่มีเลย ส่งผลให้ระยะเวลาการใช้งานยาวนานมาก ค่าใช้จ่ายในส่วนนี้จึงถือได้ว่าน้อยมาก

4.ฉนวนที่เสื่อมสภาพ ส่งผลให้ค่าใช้จ่ายด้านพลังงานเพิ่มขึ้นทุกๆวินาทีที่มีการใช้เครื่องปรับอากาศ เนื่องจากท่อมีการสูญเสียความเย็นไปในบริเวณที่ฉนวนเสื่อมสภาพ จึงต้องใช้พลังงานเพิ่มขึ้น เพื่อรักษาอุณภูมิให้ได้ตามต้องการ

การใช้ฉนวนหุ้มท่อสำเร็จรูปไม่ได้เหมาะกับการใช้งานภายนอกอาคารเพียงอย่างเดียว การติดตั้งภายในอาคารอย่างเหมาะสม ก็ช่วยให้การทำงานของระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพเต็มที่ ลดการสูญเสียพลังงาน ลดการเสียต่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง ระยะเวลาการคืนทุนสั้น ถึงแม้ว่าจะดูว่าลงทุนสูงในช่วงแรก แต่ถ้าเทียบกับค่าใช้จ่ายที่ประหยัดได้แล้ว ถือว่า ฉนวนหุ้มท่อสำเร็จรูป มีความคุ้มค่าและน่าใช้งานมากๆ

ลูกค้าหรือองค์กรใด มีข้อสงสัยในเรื่องการใช้งานและการติดตั้งฉนวนหุ้มท่อสำเร็จรูป สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญของ Gekko ได้ทุกเวลาทำการ ที่

Gekko Pre-insulated Pipe
ท่อหุ้มฉนวนสำเร็จรูปคุณภาพมาตรฐาน สำหรับงานระบบท่อในอาคาร ท่อฝังใต้ดิน และ ท่อนอกอาคาร

Call: 02-874-1211
E-mail: info@gekkoindustries.net

line: https://bit.ly/38IaBZi