วันนี้ Gekko มีบทความดีๆ เกี่ยวกับการประหยัดพลังงานในระบบปรับอากาศมาฝากกันค่ะ ไม่ว่าจะเป็น การออกแบบอาคาร การออกแบบระบบปรับอากาศ การเลือกใช้วัสดุ การบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องในระบบปรับอากาศ เพื่อให้ระบบปรับอากาศมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น แต่จะมีอะไรบ้างนั้น อ่านต่อกันได้เลยค่ะ

Cr.การอนุรักษ์พลังงานในระบบปรับอากาศ กองทุนเพื่อการส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน สำนักงานคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ