อาคารของคุณพร้อมจะหยุดระบบน้ำเย็นเพื่อซ่อมท่อและฉนวนยางดำที่ชำรุดหรือไม่ 

ถ้าไม่เราแนะนำให้เปลี่ยนมาใช้ฉนวนหุ้มท่อสำเร็จรูป PIP ที่
✅ อายุการใช้งานยาวนาน
✅ ไม่ต้องซ่อมแซมตลอดอายุการใช้งาน
✅ ไม่ต้องเสี่ยงกับความเสียหายที่เกิดจากการหยุดระบบน้ำเย็น
✅ ช่วยลดค่าใช้จ่ายจากการสูญเสียพลังงานได้มากกว่า 30% เมื่อเทียบกับการใช้ฉนวนแบบอื่น

ลูกค้าหรือองค์กรใด มีข้อสงสัยในเรื่องการใช้งานและการติดตั้งฉนวนหุ้มท่อสำเร็จรูป สามารถติดต่อเพื่อสอบถามข้อมูลกับผู้เชี่ยวชาญของ Gekko ได้ทุกเวลาทำการ ที่

Gekko Pre-insulated Pipe�ท่อหุ้มฉนวนสำเร็จรูปคุณภาพมาตรฐาน สำหรับงานระบบท่อในอาคาร ท่อฝังใต้ดิน และ ท่อนอกอาคาร
Call: 02-874-1211�E-mail: info@gekkoindustries.net
line: https://bit.ly/38IaBZi
http://www.gekkoindustries.net