คงปฏิเสธไม่ได้ว่าในปัจจุบันอาคารและที่พักอาศัยเกือบทุกที่ต้องมีเครื่องปรับอากาศ แต่คุณรู้หรือไม่ว่า การใช้เครื่องปรับอากาศนั้น ส่งผลกระทบกับสิ่งแวดล้อมมากมาย ได้แก่

  1. ทำให้อุณหภูมิของอากาศภายนอกอาคารสูงขึ้น เนื่องจากการระบายความร้อนของเครื่องปรับอากาศสู่บรรยากาศภายนอก ดังนั้นยิ่งมีเครื่องปรับอากาศมากขนาดไหน อากาศก็จะร้อนมากขึ้นนั่นเอง

2. ทำให้ความชื้นในบรรยากาศสูงขึ้น เนื่องจากการระเหยของนำ้ในคูลลิ่งทาวเวอร์ เมื่อมีจำนวนของคูลลิ่งทาวเวอร์ที่เพิ่มมากขึ้น ก็จะยิ่งส่งผลให้ความชื้นในบรรยากาศสูงขึ้นรวมทั้งก่อให้เกิดเมฆมากขึ้นด้วย เมื่อความชื้นในบรรยากาศสูงขึ้น ก็จะส่งผลให้เรารู้สึกไม่สบายตัว ในกรณีที่มีอุณหภูมิในบรรยากาศสูงร่วมด้วย จะยิ่งทำให้ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้ นอกจากนี้ยังส่งผลกับตัวนำของเชื้อโรคต่างๆ ให้สามารถมีชีวิตอยู่ได้ยาวนานขึ้น ทำให้การเกิดโรคระบาดต่างๆเพิ่มสูงขึ้นตาม

3.แน่นอนว่า เมื่อความต้องการใช้เครื่องปรับอากาศมากขึ้น การใช้พลังงานก็จะมากขึ้นตามมา แหล่งของพลังงานที่ใช้มีด้วยกันหลายประเภท เช่น พลังงานจากก๊าซธรรมชาติ พลังงานจากถ่านหิน พลังงานน้ำ เป็นต้น แต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นการใช้พลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิลเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งก่อให้เกิดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) และเป็นตัวการสำคัญในการเกิดปรากฏการณ์เรือนกระจกที่ส่งผลให้อุณหภูมิของโลกร้อนขึ้นนั่นเอง

4. สารทำความเย็น หรือที่เรารู้จักกันในชื่อว่า CFC (Chlorofluorocarbon) ซึ่งสามารถทำลายชั้นโอโซนในบรรยากาศได้ ส่งผลให้รังสีอัลตราไวโอเลตหรือรังสียูวี ที่ปกติจะถูกดูดซับไว้โดยชั้นโอโซน สามารถผ่านเข้าได้มากกว่าปกติ จนก่อให้เกิดปัญหาในมนุษย์ เช่น โรคมะเร็งผิวหนัง

ที่มาข้อมูล : บทความเรื่อง แนวคิดใหม่ของการปรับอากาศ โดย เกชา ธีระโกเมน นิตยสารสมาคมวิศวกรรมปรับอากาศแห่งประเทศไทย

Link ที่มาข้อมูล : http://www.acat.or.th/download/acat_or_th/journal-1/01%20-%2003%20.pdf